Fundusz Polski

DES SOFA LINE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany ze środków Budżetu Państwa
w ramach Programu Operacyjnego Robogranty
pn. „Robotyzacja procesu montażu stelaży w firmie Des Sofa Line z Myśliny.”

Nr projektu: PORG.01.01.00-16-0002/22

Oś priorytetowa: 1 Pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

Działanie: 1.1 Pilotaż „Robogrant"- pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2023 r. – 30.06.2024 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 448 940,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 550 000,00 PLN

Celem projektu jest robotyzacja procesu montażu stelaży do mebli tapicerowanych poprzez zakup robota przemysłowego do zbijania stelaży oraz wdrożenie oprogramowania MRP odpowiedzialnego za współpracę z robotem przemysłowym i terminalem dotykowym. Robotyzacja tego stanowiska oraz wdrożenie oprogramowania przyczyni się to do pełnej automatyzacji i cyfryzacji procesu montażu stelaży. Rezultatem projektu będzie optymalizacja pracy na stanowisku montażu stelaży, zwiększenie wydajności i efektywności wykonywanych działań, produkcja takich samych stelaży, co w konsekwencji przyczyni się do oszczędności surowca, a także braku reklamacji. Dodatkowo zwiększy się bezpieczeństwo. Firma zamierza przeprowadzić całkowitą transformację cyfrową w swojej firmie, głównie w kontekście robotyzacji procesów wytwórczych, co jest konieczne aby zwiększyć wydajność produkcji i zoptymalizować poszczególne procesy produkcyjne. Robotyzacja procesu montażu stelaży jest kolejnym etapem określonym w strategii cyfrowej firmy.

DES SOFA LINE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany ze środków Budżetu Państwa
w ramach Programu Operacyjnego Robogranty
pn. „Robotyzacja procesu montażu stelaży w firmie Des Sofa Line z Myśliny.”

Nr projektu: PORG.01.01.00-16-0002/22

Oś priorytetowa: 1 Pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

Działanie: 1.1 Pilotaż „Robogrant"- pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2023 r. – 30.06.2024 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 448 940,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 550 000,00 PLN

Celem projektu jest robotyzacja procesu montażu stelaży do mebli tapicerowanych poprzez zakup robota przemysłowego do zbijania stelaży oraz wdrożenie oprogramowania MRP odpowiedzialnego za współpracę z robotem przemysłowym i terminalem dotykowym. Robotyzacja tego stanowiska oraz wdrożenie oprogramowania przyczyni się to do pełnej automatyzacji i cyfryzacji procesu montażu stelaży. Rezultatem projektu będzie optymalizacja pracy na stanowisku montażu stelaży, zwiększenie wydajności i efektywności wykonywanych działań, produkcja takich samych stelaży, co w konsekwencji przyczyni się do oszczędności surowca, a także braku reklamacji. Dodatkowo zwiększy się bezpieczeństwo. Firma zamierza przeprowadzić całkowitą transformację cyfrową w swojej firmie, głównie w kontekście robotyzacji procesów wytwórczych, co jest konieczne aby zwiększyć wydajność produkcji i zoptymalizować poszczególne procesy produkcyjne. Robotyzacja procesu montażu stelaży jest kolejnym etapem określonym w strategii cyfrowej firmy.

Zamieszczone w serwisie treści - zdjęcia, wizualizacje, teksty - stanowią przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Zabrania się ich kopiowania i wykorzystywania w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej.