polska wersja english version
zest_piel_skory.jpg

Pielęgnacja skóry

Powłoka skóry podczas obróbki w garbarni zostaje odpowiednio przetworzona przy zastosowaniu wielu substancji zmiękczających, które nadają jej pożądaną elastyczność. Dlatego z upływem czasu niezbędne jest ich uzupełnianie. Skóra wygarbowana niestety nie ma zdolności do regeneracji, dlatego należy jej w tym pomóc poprzez odpowiednią pielęgnację.

Użytkowany mebel skórzany poddawany jest działaniom wielu szkodliwych czynników takich jak:zmiany temperatury otoczenia (nasłonecznienie, ogrzewanie),wpływ soli zawartych w pocie ludzkim i zwierzęcym (w przypadku zwierząt także w ślinie). Czynniki te powodują przesychanie skóry co skutkuje jej utwardzeniem a w następstwie powstają pęknięcia, szczególnie w miejscach mocno naprężonych i narażonych na styczność ze skórą ludzką lub włosami.

Podstawowym sposobem pielęgnacji mebli skórzanych jest ich regularne odkurzanie, co ogranicza powstawanie trwałych zabrudzeń. Zalecane jest odkurzanie na sucho (najlepiej stosując ścierki przyciągające kurz) lub gąbką lekko zwilżoną preparatem do czyszczenia z zestawu DES.

Należy również przeprowadzać pełne zabiegi konserwacyjne dwa do czterech razy w roku z wykorzystaniem zestawów czyszcząco-pielęgnacyjnych DES. W zależności od intensywności użytkowania oraz indywidualnej oceny stopnia zabrudzenia należy dostosować częstość konserwacji, nie powinno się jednak robić przerw dłuższych niż pół roku (czas trwałości powłoki impregnującej).